VOĐENJE EVIDENCIJE RADA I ODMORA PROFESIONALNIH VOZAČARepublika Hrvatska je potpisnik međunarodnog sporazuma AETR ( Europski sporazum o radu posada vozila koja sudjeluju u međunarodnom cestovnom prometu) kojim su zadane obveze i ograničenja u trajanju upravljanja određenim kategorijama vozila i obveznim odmorima.

U RH su Zakonom o radu i obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu ( NN 60/08 ) određene obveze vozača i poslodavca što je definirano i Uredbom EZ 561/2006.

Također je naglašena odgovornost poslodavca, odnosno organizatora prijevoza u svezi vođenja evidencije i da se vozači pridržavaju propisanih ograničenja u trajanju opravljanja i obveznim odmorima.

Vlasnici vozila odnosno poduzeća moraju za svoje uposlene vozače voditi evidencije rada i odmora očitavanjem tahografskih listića i iščitavanjem ( download ) iz memorije kartice vozača i tahografa.

Download moraju raditi najmanje svakih 25 dana iz kartice vozača, a namanje svakih 3 mjeseca iz digitalnog tahografa.

Evidencija o poduzetim mjerama zajedno s ostalom evidencijom poslodavci moraju dati na uvid prilikom nadzora u poduzeću.

Taho listiće i svu drugu evidenciju za vozače poslodavac je obvezan čuvati namanje 3 godine.


O nama
Kontakt Tahoka


Adresa: Ulica Vjekoslava Spinčića 2/A
42000 Varaždin
Hrvatska/Croatia

Mobitel: +385 91 563 88 32
Email: vladimir@tahoka.com